Ukladanie zámkovej dlažby

Ukončenie okrajov zámkovej dlažby

Nemenej dôležitou konštrukčnou akciou pri ukladaní zámkovej dlažby je aj jej „uzamknutie“, ktoré sa rieši pomocou betónových doplnklov - obrubníkov a palisád.Dôležitou podmienkou úspešnej realizácie zámkovej dlažby, a to nie len ako pri realizáciách v záhradnej architektúre, je jej „uzamknutie“ v priestore tak, aby dlaždice držali a v budúcnosti nedochádzalo k nežiadanému pohybu celej dlažby. Robí sa to pomocou betónových doplnkov, ktoré sa delia na obrubníky a palisády.

Betónové obrubníky poznáme napríklad chodníkové, cestné, parkové, bariérové, záhradné a podobne. Ukladajú sa do betónového lôžka, vytvoreného v miestach ukončenia okrajov, resp. plôch zámkovej dlažby.
Najjednoduchším typom sú záhradné obrubníky. Ide v podstate o ľahkú betónovú tvarovku s efektným vzhľadom, mnohostranným využitím a nenáročnou manipuláciou. Tvárnica je dvojvrstvová. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe, vrchná je odolná voči mrazu, obrusnosti a mechanickým vplyvom. Záhradným obrubníkom sa ukončujú nielen plochy, vytvorené zo zámkovej dlažby, ale aj prevýšenia chodníkov, terás, záhradných ciest, parkovacích a príjazdových plôch.

cestný obrubník Cestný nábehový obrubník sa uplatní všade tam, kde potrebujeme vybudovať plynulý prechod k vydláždeným plochám. Vjazd do garáže, prechod medzi pojazdovou cestnou komunikáciou, parkoviskom a chodníkom, či iným terénom.

Plynulý prechod medzi cestným a nábehovým obrubníkom zámkovej dlažby zabezpečuje prechodový obrubník. Je možné ním ukončiť akúkoľvek plochu s výškovým rozdielom.
Efektné spevnenie oblúkových okrajov zámockej dlažby môžeme dosiahnuť cestným oblúkovým obrubníkom.
Odvádzanie zrážkových vôd zo zámkovej dlažby riešime plytkými žľabovkami, ktoré po zašpárovaní tvoria jednoliaty celok.


Obrubníky majú väčšinou farbu betónu, alebo pieskovca. Na rovnaký účel slúžia tiež palisády. Tie sú však farebne a tvarovo natoľko rozmanité, že sa dokážu prispôsobiť a harmonicky zladiť s akoukoľvek zámkovou dlažbou. Palisády slúžia tiež na vytváranie stupňov, dokonca schodísk a samozrejme na okrajové zabezpečenie zámkovej dlažby.

Betónové palisády môžeme vzájomne ľubovoľne kombinovať a vytvárať rôzne zakrivenia a oblúky. Jednoduchým postupom z nich vytvoríme napríklad malý kvetinový záhon uprostred zámkovej dlažby.

Špeciálne zámkové palisády majú za úlohu nielen tvarovo dopĺňať rôzne druhy zámockých dlažieb, umožňujú tiež vytvoriť akékoľvek oblúky a zakrivenia. Majú vynikajúcu mechanickú stabilitu a tak je ich využitie mnohoraké.
Palisády sa podobne, ako betónové obrubníky kladú do betónových lôžok.

Ak hľadáte firmu na výrobu či pokládku zámkovej dlažby, nájdete ju v Katalógu firiem na www.stavebnik.sk v sekcii Kameň, dlažba, zámková dlažba, kde si zároveň môžete vyžiadať od firiem cenovú ponuku cez dopytový systém.

Ak ak sa chcete o zámkovej dlažbe dočítať viac, mohol by vás tiež zaujať článok o ďalšom druhu zámkovej dlažby, tzv. zatrávňovacej dlažbe


Foto: www.alhvasn.com, www.crystalclearideas.co.uk, www.kalina-ufa.ru
(i.n)